Inici » Qui som?

ABaula és un centre que neix amb l’objectiu d’acompanyar a les famílies i als infants amb dificultats en el neurodesenvolupament al llarg de les diferents etapes de la seva vida, per promoure la seva participació activa i fomentar l’autonomia en el seu entorn.

Els professionals del Centre ABaula estem àmpliament formats en intervenció en Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat (TDAH), Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), integració sensorial, trastorns de l’aprenentatge i del neurodesenvolupament. Atenem infants, adolescents i joves; des de 0 fins als 18 anys. ABaula s’estructura en dues àrees, des de les quals treballem de manera multidisciplinar, per tal de millorar el desenvolupament dels infants, adolescents i joves:

L’àrea de Teràpia Ocupacional, dirigida per Judit Valls, i l’àrea de Psicologia i Pedagogia, dirigida per la Dra. Sílvia Barnet.

Des de cada àmbit, i de manera coordinada, plantegem plans de treball individualitzats, dirigits a promoure l’autoconeixement i la confiança en les habilitats dels infants, adolescents i/o joves que atenem; d’aquesta manera observem una participació més activa i funcional en tots els aprenentatges i en la seva generalització a tots els contextos de la persona.

Ho fem a través del disseny i la implementació de programes específics orientats a incrementar les seves habilitats comunicatives, la capacitat d’aprenentatge, la integració sensorial i l’autonomia. Donem especial importància al fet de treballar de manera transversal les habilitats socials, ja sigui a través de sessions individualitzades o en petit grup.

Per tal d’incidir també en la millora de la conducta, l’autonomia i les diferents àrees de desenvolupament en el context natural, oferim pautes a les famílies i a les escoles.

ABaula és un servei d’ AD’ Associació d’Iniciatives Socials, entitat constituïda el 1994, sense afany de lucre i especialitzada en l’atenció a la infància, l’adolescència, joves i famílies.

L’equip de Psicologia i Pedagogia el formem professionals amb una àmplia formació i experiència, altament especialitzats en trastorns del neurodesenvolupament i de l’aprenentatge.

El nostre objectiu és detectar les necessitats individuals de cada infant, adolescent o jove,  i oferir-li els suports específics que requereix, fomentant la seva autonomia i l’autodeterminació en les diferents activitats i contextos, promovent així una millora en la qualitat de vida de la persona.

Utilitzem tècniques i estratègies amb demostrada eficàcia i que provenen de diferents teories o models terapèutics, principalment la Psicologia del Desenvolupament, el Model Sistèmic (familiar) i el Model Cognitiu-Conductual.

També treballem seguint metodologies i models específics segons les característiques de l’infant, adolescent o jove, com són DENVER, SCERTS, TEACCH, històries socials, recursos visuals, plans conductuals, eines d’Integració Sensorial, recursos basats en tècniques psicopedagògiques, tècniques d’estudi i implementació de Sistemes Alternatius i/o Augmentatius de Comunicació com PECS.

Avaluem les diferents àrees del desenvolupament:

 • Desenvolupament del joc
 • Imitació i Atenció conjunta
 • Motricitat fina i gruixuda
 • Hàbits d’autonomia
 • Comunicació expressiva i receptiva
 • Habilitats socials
 • Habilitats cognitives i d’ensenyament estructurat
 • Funcions executives
 • Benestar emocional

Plantegem les sessions a través del joc, d’activitats lúdiques i funcionals per a cada persona; d’aquesta manera fomentem la motivació per totes les activitats proposades. Cadascun dels professionals intervé de manera activa i dinàmica en la realització de les diferents propostes, juntament amb l’infant, adolescent o jove.

En aquesta línia, els objectius terapèutics estaran consensuats amb la família i/o el centre educatiu (escoles bressols, escoles d’infantil i primària i/o instituts). De la mateixa manera, busquem que els adolescents i joves participin en la seva pròpia proposta de treball, facilitant així  la seva adherència al tractament i fomentant una actitud positiva i col·laboradora en totes les propostes.

L’equip de teràpia ocupacional l’integrem professionals amb una àmplia formació i experiència, especialitzats en el model d’Integració Sensorial.

La teràpia ocupacional és una disciplina que busca fomentar la salut i el benestar de les persones mitjançant l’activitat i l’ocupació. En el cas dels més petits, “l’ocupació” és créixer i aprendre a partir de la seva participació en activitats de joc, de la seva rutina diària i de l’escola.

Al centre  ABaula estem especialitzats en el model d’Integració Sensorial, que és el processament neurològic a partir del qual organitzem les sensacions que rebem del nostre cos i de l’ambient a través dels sentits (gust, oïda, vista, tacte, olfacte, moviment, gravetat i posició), i que dóna significat a les experiències classificant tota la informació i seleccionant allò important.

Avaluem les destreses, habilitats i dificultats en el desenvolupament de l’infant o adolescent i busquem la manera d’afavorir i promoure els seus aprenentatges i la participació activa en les diferents activitats de la vida diària, per tal que arribin a ser el més autònoms possibles segons l’etapa vital en què es situïn.

Les àrees del desenvolupament que avaluem són les següents:

 • Desenvolupament del joc
 • Motricitat gruixuda i fina
 • Hàbits d’autonomia
 • Dificultats en el processament sensorial (regulació nivell alerta, dificultats en l’aprenentatge, etc)

Plantegem les sessions a través del joc, de la motivació intrínseca i els interessos dels infants i joves, consensuant els objectius del pla d’intervenció amb la família, l’escola, i amb altres professionals quan és necessari.

Recerca i millora contínua

Entenem que en la nostra professió cal que ens formem i ens actualitzem de manera continuada. Per aquest motiu, cada any els professionals de l’equip d’ABaula ens marquem objectius interns i desenvolupem recerques centrades en la millora de la nostra pràctica diària.

Estem compromesos amb la recerca, i actualment participem en diversos projectes d’investigació amb diferents universitats i centres. Totes les col·laboracions en projectes estan relacionades amb la detecció de necessitats per a la millora de la nostra intervenció i  atenció a les famílies, infants i joves.

Col·laboradors