Inici » A qui atenem

A ABaula atenem infants, adolescents i joves (0 a 18 anys) que poden presentar dificultats emocionals, conductuals, relacionals i d’autonomia.

Ens centrem en la intervenció de:

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un desordre del neurodesenvolupament que comença en etapes molt primerenques del desenvolupament cerebral; els signes més obvis comencen a observar-se entre els 2 i els 3 anys d’edat. El TEA es manifesta de diferent manera en cada persona. Les habilitats, característiques i dificultats són diverses i diferents en cada persona, però les dificultats principals de les persones amb TEA s’organitzen en dues àrees, segons el DSM-5 (Manual de Diagnòstic americà):

 • Dificultats en la comunicació social i en la interacció social en diferents contextos; per exemple, dificultats en la reciprocitat sòcio-emocional, o dificultats en les conductes comunicatives no verbals, entre altres.
 • Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats. Per exemple, moviments o utilització d’objectes de forma repetida, inflexibilitat en les rutines, interessos restringits i hiperreactivitat o impassibilitat davant dels estímuls sensorials.

El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament originat en la infància. El *DAH es caracteritza per presentar tres símptomes típics, encara que no és necessari que s’observin els tres alhora:

 • Inatenció; és a dir, dificultats per parar atenció als detalls, o descuits en les tasques escolars, en el treball o en altres activitats. També pot semblar que la persona no escolta quan se li parla, o que no segueix instruccions i no acaba tasques escolars. També s’observa dificultat per a organitzar tasques i activitats; per exemple, desorganització en els deures o mala gestió del temps, i pèrdua freqüent d’objectes necessaris per a la realització d’activitats (llapis, llibres, claus, etc).
 • Hiperactivitat: freqüents moviments amb les mans i els peus. La persona amb TDAH sol aixecar-se diverses vegades en situacions d’espera i corre en entorns poc apropiats, és a dir, sembla com si “tingués sempre un motor”.
 • Impulsivitat: la persona amb TDAH sovint respon inesperadament abans que se li demani, té dificultats per a esperar el seu torn i interromp a altres persones en converses o en jocs.

Els trastorns del neurodesenvolupament són un grup de desordres que tenen el seu origen en les primeres etapes de desenvolupament de la persona, i produeixen dificultats en l’àrea social, acadèmica i ocupacional de la persona.

El DSM-5 classifica els trastorns del neurodesenvolupament en:

 • Trastorns del desenvolupament intel·lectual: inclouen limitacions del funcionament intel·lectual (resolució de problemes, raonament, planificació, pensament abstracte, aprenentatge acadèmic, etc) i en el comportament adaptatiu.
 • Trastorn de l’Espectre Autista
 • Trastorns per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat
 • Trastorns motors: inclouen dificultats en la postura, en el to muscular, moviment i adquisició d’habilitats motrius. S’inclouen dins d’aquesta classificació els trastorns del desenvolupament de la coordinació, trastorn de moviments estereotipats i trastorns de TICS.
 • Trastorn específic de l’aprenentatge
 • Trastorns de la comunicació: dificultats en el llenguatge, parla i comunicació que no poden atribuir-se a un dèficit auditiu o sensorial, disfunció motora o altres afeccions.
 • Altres trastorns del desenvolupament neurològic.

Els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF) són un grup d’efectes que es poden observar en persones la mare de les quals va beure alcohol durant l’embaràs. Aquestes dificultats poden incloure problemes físics, mentals, de conducta o problemes d’aprenentatge.

Pel fet que els TEAF abasten una sèrie de trastorns,  poden observar-se en les persones una àmplia varietat i combinació de símptomes; per exemple, conducta hiperactiva, dificultats d’atenció i memòria, retards en la parla i el llenguatge, dificultats d’aprenentatge, mala coordinació, respostes inusuals a sensacions tàctils i de moviment, impulsivitat, baixa tolerància a la frustració, entre altres.

La Integració Sensorial és el procés neurològic responsable d’organitzar les sensacions que rebem del nostre cos i de l’ambient, i que ens permet respondre de manera apropiada a les demandes que se’ns presenten en les tasques diàries.

Per a algunes persones, la IS no es desenvolupa de manera adequada, la qual cosa provoca que percebin les sensacions de manera confusa, impactant en el nivell d’alerta, en l’atenció i en l’autoregulació. Aquestes dificultats poden ocasionar un gran impacte en l’aprenentatge, en la conducta  i en la vida diària, provocant, per exemple, dificultats en l’alimentació, extrema irritabilitat, dificultat d’atenció, dificultat per a agafar correctament el llapis i altres objectes petits,  etc.

Aquest trastorn té una alta relació amb uns altres, com el TDAH, el TEA i els trastorns d’ansietat,  però generalment passa desapercebut.

Els Trastorns de l’Aprenentatge són desordres del neurodesenvolupament que interfereixen en l’adquisició d’habilitats acadèmiques i socials, i que també es poden observar conjuntament amb problemes de conducta i emocionals. Aquestes dificultats són específiques i persistents per a l’adquisició d’un aprenentatge en una persona amb intel·ligència i situació sociocultural normal.

És important detectar de manera precoç aquests trastorns per a evitar la desmotivació per l’aprenentatge, una baixa autoestima i el fracàs escolar.

El DSM-5 descriu els principals Trastorns de l’Aprenentatge:

 • Trastorn específic de l’aprenentatge, amb dificultats en la lectura i escriptura (Dislèxia): S’observen dificultats en la comprensió del significat del que la persona llegeix, així com dificultats ortogràfiques i d’expressió escrita.
 • Trastorn específic de l’aprenentatge amb dificultats en les matemàtiques (Discalcúlia): La persona té dificultats per a comprendre i dominar el sentit numèric i el càlcul. També té dificultats amb el raonament matemàtic, com per exemple l’aplicació d’operacions matemàtiques per a resoldre problemes.

Aquests diagnòstics poden anar acompanyats de símptomes relacionats amb absència o retard de conductes pròpies del desenvolupament típic, com alteracions motrius, de la coordinació i l’equilibri, respostes inusuals a sensacions tàctils i de moviment, hiperactivitat o impulsivitat, dificultats d’atenció, baix interés o dificultats en la relació amb els altres, manca d’habilitats comunicatives, retard en el llenguatge, dificultats per estructurar el discurs, dificultats en la lecto-escriptura o resolució de problemes, dificultats en el joc o baixa tolerància a la frustració…